Home | Sign in

Congrés Pedagogia Social, Joventut i Transformacions Socials

From  09/14/2016 to 09/16/2016

L'Auditori - Palau de Congressos de Girona representa la nova generació de centres de congressos del segle XXI. Visita virtual que permet passejar i veure els espais de Palau de Congressos http://gironacongressos.venuetour.net/, Passeig Devesa, 35, 17001 Girona, Girona, Espanya

Communications

Dates
gCAL ICS

Nov

16th

'15

00:00 Abstracts uploading opening

Mar

15th

'16

00:00 Abstracts acceptance (prologue)

Mar

15th

'16

23:59 Abstracts uploading closing

Apr

1st

'16

23:59 Abstracts acceptance

Apr

2nd

'16

00:00 Papers uploading opening

May

31st

'16

23:59 Termini matrícula reduïda

May

31st

'16

23:59 Papers uploading closing

Sep

14th

'16

08:00 Opening date

Sep

16th

'16

13:30 Closing date

Event place

Plataforma de organización de eventos Symposium