Home | Sign in

Congrés Pedagogia Social, Joventut i Transformacions Socials

Del  09/14/2016 to 09/16/2016

L'Auditori - Palau de Congressos de Girona representa la nova generació de centres de congressos del segle XXI. Visita virtual que permet passejar i veure els espais de Palau de Congressos http://gironacongressos.venuetour.net/, Passeig Devesa, 35, 17001 Girona, Girona, Espanya

Organized by Departament de Pedagogia i l’Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona sota l'encàrrec de la Societat Iberoamericana de Pedagogia Social

Contact phone: 972 210 299

Event files

Dates Event local time

Nov

15th

'15

23:00 Abstracts submission opening (Políticas de juventud y acción socioeducativa)

Nov

15th

'15

23:00 Abstracts submission opening

Nov

15th

'15

23:00 Abstracts submission opening (Juventud y empoderamiento)

Nov

15th

'15

23:00 Abstracts submission opening (Pedagogía social y transformaciones sociales)

Nov

15th

'15

23:00 Abstracts submission opening (Retos en la formación y la investigación sobre juventud)

Mar

14th

'16

23:00 Abstracts acceptance (prologue)

Mar

15th

'16

22:59 Abstracts submission closing (Retos en la formación y la investigación sobre juventud)

Mar

15th

'16

22:59 Abstracts submission closing (Juventud y empoderamiento)

Mar

15th

'16

22:59 Abstracts submission closing

Mar

15th

'16

22:59 Abstracts submission closing (Políticas de juventud y acción socioeducativa)

Mar

15th

'16

22:59 Abstracts submission closing (Pedagogía social y transformaciones sociales)

Apr

1st

'16

21:59 Abstracts acceptance (Juventud y empoderamiento)

Apr

1st

'16

21:59 Abstracts acceptance

Apr

1st

'16

21:59 Abstracts acceptance (Retos en la formación y la investigación sobre juventud)

Apr

1st

'16

21:59 Abstracts acceptance (Pedagogía social y transformaciones sociales)

Apr

1st

'16

21:59 Abstracts acceptance (Políticas de juventud y acción socioeducativa)

Apr

1st

'16

22:00 Papers upload opening (Pedagogía social y transformaciones sociales)

Apr

1st

'16

22:00 Papers upload opening (Juventud y empoderamiento)

Apr

1st

'16

22:00 Papers upload opening

Apr

1st

'16

22:00 Papers upload opening (Políticas de juventud y acción socioeducativa)

Apr

1st

'16

22:00 Papers upload opening (Retos en la formación y la investigación sobre juventud)

May

31st

'16

21:59 Papers upload closing (Juventud y empoderamiento)

May

31st

'16

21:59 Papers upload closing (Retos en la formación y la investigación sobre juventud)

May

31st

'16

21:59 Papers upload closing (Políticas de juventud y acción socioeducativa)

May

31st

'16

21:59 Papers upload closing (Pedagogía social y transformaciones sociales)

May

31st

'16

21:59 Papers upload closing

May

31st

'16

21:59 Termini matrícula reduïda

Sep

14th

'16

08:00 Starting date

Sep

16th

'16

13:30 Closing date

Event place

Legal notice | Contact Symposium event management platform Copyright © 2024