Legal notice

Avís legal

 

 

Aquest lloc web, amb adreça DNS www.upf.edu (i www.upf.es, www.upf.cat), és propietat de la Universitat Pompeu Fabra, amb seu i domicili social a:

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Plaça de la Mercè, 12
08002 Barcelona
NIF: Q5850017D

Tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de la UNIVERSITAT POMPEU FABRA o dels tercers que n'hagin autoritzat l'ús a la Universitat, la qual se'n reserva tots els drets.

La informació administrativa publicada en aquest lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, les disposicions generals i els acords que s'hagin de publicar formalment al DOGC i en altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i del seu contingut.

Totes les dades proporcionades pels usuaris d'aquest lloc web es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas, i seran tractades d'acord amb el principis de protecció de dades que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Responsabilitats de la Universitat

 

La UNIVERSITAT POMPEU FABRA no garanteix l'accés continu als elements i a la informació continguts en les seves pàgines web, ni la seva correcta visualització o descàrrega o la seva utilitat, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que escapin al control de la Universitat.

La UNIVERSITAT POMPEU FABRA no assumeix cap responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis produïts per interferències, avaries telefòniques o desconnexions en el sistema electrònic o per qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control.

La UNIVERSITAT POMPEU FABRA no garanteix que el seu lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l'accés al seu lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

La UNIVERSITAT POMPEU FABRA no és responsable de la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats al lloc web de la UPF. Així mateix, no es responsabilitza de cap informació no continguda en aquest lloc web, i per tant, no elaborada directament per la Universitat o per algun dels seus membres autoritzats.

 

 

Responsabilitats dels usuaris

No està autoritzat utilitzar els continguts d'aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris.

No està permès reproduir, distribuir, transmetre, adaptar o modificar, amb qualsevol eina o per qualsevol mitjà, ni els continguts d'aquest lloc web ni el seu disseny.

Els usuaris d'aquest lloc web es comprometen a subministrar informació vertadera i exacta sobre ells mateixos quan se'ls demani.

Queda prohibit, llevat dels casos en què la Universitat Pompeu Fabra ho autoritzi expressament, presentar pàgines web de la Universitat sota marcs, signes distintius, marques o altres denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret que afecta l'estat espanyol i la comunitat autònoma de Catalunya, i seran els jutjats de la ciutat de Barcelona els únics competents. Els usuaris accepten el compliment i el respecte d'aquest punt.

La Universitat Pompeu Fabra es reserva el dret de modificar els termes i les condicions establerts en aquest document.

 

Cookie Policy

What are cookies?

Cookies are files that can be downloaded to your computer through websites. They are tools that play an essential role in providing many information society services. Among other things, they allow a website to store and retrieve information about the browsing habits of a user or their device and, depending on the information obtained, they can be used to recognise the user and improve the service offered.

Types of cookies

Based on the entity that manages the domain from where cookies are sent and processes the data obtained, there are two types of cookies: first-party cookies and third-party cookies.

There is also a second classification according to the length of time they remain stored in the user’s browser. They can either be session cookies or persistent cookies.

Finally, there is another classification with five types of cookies based on the purpose for which the data obtained is processed: technical cookies, personalisation cookies, analysis cookies, advertising cookies and behavioural advertising cookies.

Which cookies does Universitat Pompeu Fabra use?

Universitat Pompeu Fabra uses the necessary cookies to ensure that the user has a satisfactory experience when browsing our website, so that they can move freely, access areas safely, etc.

We use third-party cookies from Google Analytics in order to compile statistics on the traffic and volume of visits we receive to this website. The table below shows information about these cookies, such as their purpose and duration.

We also use cookies from Symposium that allow us to....

With whom do we share the data obtained through cookies?

We never share the data on our users from the comments or emails that we receive with anyone and nor are they used for marketing purposes.

Data protection policy for registration with the platform


The personal data provided will be stored in Universitat Pompeu Fabra file 'Seminaris i congressos', for the purpose of managing  seminars, conferences and other similar events organized by the University. These data may be disclosed to co-organizers; with your previous consent: to disseminate these events through the internet or in communications media, to other UPF group entities to disseminate information of its products and activities; and to third parties when such a disclosure is authorized by law. The body responsible for the University files is the manager. Rights to access, correct, cancel or object to data in these files may be exercised by applying in writing, including a photocopy of your identity card or equivalent to: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 12. 08002 - Barcelona.